ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών)

ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών)

Η Dotsoft ανάδοχος στο έργο ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.  Η Dotsoft ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος, έναντι 428.000 ευρώ, του έργου «ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για την αντιμετώπιση...
Υπουργείο Μετανάστευσης

Υπουργείο Μετανάστευσης

To αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά την ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εγγράφων που περιέχονται στα επιμέρους αρχεία των Πολιτών Τρίτων Χωρών και του διοικητικού αρχείου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης και...
Εθνική Σχολή Δικαστών

Εθνική Σχολή Δικαστών

Νέα συνεργασία της Dotsoft A.E. με την Εθνική Σχολή Δικαστών.  Νέα σύμβαση ανάθεσης έργου στην Dotsoft A.E. από την Εθνική Σχολή Δικαστών με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αντικείμενο της πράξης είναι η Προμήθεια Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης...