Αμπελόκηποι-Μενεμένη

Νέα ψηφιακή εποχή για τον Δήμο Αμπελοκήπων και Μενεμένης με συνεργάτη την Dotsoft A.E.! 

Σε φάση υλοποίησης του έργου με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών εισέρχεται ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με συνεργάτη την καινοτόμο εταιρεία πληροφορικής, Dotsoft A.E., η οποία στα πλαίσια του έργου ψηφιοποιεί και μετατρέπει το αρχείο της πολεοδομίας του Δήμου σε ηλεκτρονικό. 

Με την προμήθεια Ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων Έξυπνων Πόλεων, ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης αλλάζει οριστικά  σελίδα στη διαχείριση λειτουργικών του θεμάτων. Μαζί με αυτήν η Dotsoft A.E. αναλαμβάνει στον ίδιο δήμο, την Προμήθεια-εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού ακραίων καιρικών φαινομένων και ενημέρωσης- προειδοποίηση των πολιτών, απαντώντας στις απαιτήσεις των καιρών όπως έχουν διαμορφωθεί στον παγκόσμιο κλιματικό χάρτη. Ολοκληρώνοντας, η Dotsoft A.E. προμηθεύει με Ειδικά πληροφοριακά συστήματα και λογισμικό για την καταπολέμηση του Covid-19, θωρακίζοντας τον Δήμο Αμπελοκήπων και Μενεμένης για ένα θέμα που δεν έχει κλείσει. 

Η διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου, σε όλα του τα μέρη, φτάνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες. 

Φορέας χρηματοδότησης για τις «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων Έξυπνων Πόλεων στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης», είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».