ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών)

Η Dotsoft ανάδοχος στο έργο ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

Η Dotsoft ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος, έναντι 428.000 ευρώ, του έργου «ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης Covid-19 και τη μείωση των συνεπειών της». Στα πλαίσια του έργου θα ψηφιοποιηθεί και θα μετατρεπει σε ηλεκτρονικό όλο το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το οποιο ανέρχεται σε περίπου 200.000+ σελίδες διαφόρων μεγεθών και βιβλίων. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών στην παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τους συναλλασσόμενους του ΙΣΑ, η πλήρης διοικητική και λειτουργική ενοποίηση/ομογενοποίηση των διαδικασιών, η ψηφιοποίηση υπαρχόντων έγχαρτων αρχείων που αριθμεί 200.000+ σελίδες διαφόρων μεγεθών και βιβλίων, καθώς και η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα συνοδευόμενη από ενιαία τεχνολογική υποδομή και ηλεκτρονικοποιημένες διαδικασίες. 

Επιπλέον, μέσω του έργου επιδιώκεται ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός κοινωνικών δομών του Συλλόγου, όπως το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής, όπου θα υποστηριχθούν διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση των ραντεβού της δομής, την τήρηση ιατρικού φακέλου ασθενών και την παρακολούθηση της διακίνησης φαρμάκων από και προς το Ιατρείο, καθώς και η διασύνδεση του με τα υπόλοιπα κοινωνικά ιατρεία/φαρμακεία άλλων φορέων.