Αμοργός

Νέα συνεργασία της Dotsoft A.E. με τον Δήμο Αμοργού ! 

Έργο που θα αναβαθμίσει πνευματικά τις Κυκλάδες ξεκίνησε  στις 22 Δεκεμβρίου του 2022, με σύμβαση που υπεγράφη στη Χώρα της Αμοργού για την «Καταγραφή υλικού και ψηφιακή προβολή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμοργού» – ανάθεση από τον Δήμο Αμοργού στην εταιρεία ολοκληρωμένων εφαρμογών διαδικτύου και βάσεων δεδομένων-Dotsoft A.E, η οποία στα πλαίσια του έργου ψηφιοποιεί και τεκμηριώνει περίπου 15.000 τίτλους βιβλίων. 

Το αντικείμενο του έργου προβλέπει: 

-Την καταγραφή και την τεκμηρίωση 4000 βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Χώρας της Αμοργού. Το αρχείο της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τους τίτλους των βιβλίων που θα καταγραφούν και θα τεκμηριωθούν. Η διαδικασία της τεκμηρίωσης θα ακολουθήσει και θα συμπληρώσει τη διαδικασία της καταγραφής. 

-Την ψηφιοποίηση εγγράφων και σπανίων βιβλίων 15.000 σελίδων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Χώρας της Αμοργού. Στόχος της ψηφιοποίησης του συγκεκριμένου υλικού είναι η προβολή και κατά συνέπεια η επιστημονική αξιοποίηση του υλικού, μέσα από τη διάθεση του στο ευρύ κοινό. 

-Την προμήθεια εξοπλισμού(Η/Υ) για τη διαχείριση του υλικού από το προσωπικό της βιβλιοθήκης αλλά και την ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς και bookscanner για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και στο υπόλοιπο αρχείο της βιβλιοθήκης.

-Την προμήθεια προγράμματος διαχείρισης της βιβλιοθήκης (λογισμικό), στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των μελών της . Το πρόγραμμα θα επιτρέπει την αναζήτηση βιβλίων και την δέσμευση τους προς δανεισμό. 

Η διάρκεια για την ολοκλήρωση της σύμβασης θα είναι οκτώ μήνες.